Elektroskanzen Čechův mlýn ve Šlovicích


Čeština Deutsch Přidat tuto stránku k oblíbeným / do záložek Navštívit stránku Elektroskanzenu Šlovice na Facebooku Vytisknout tuto stránku

AKTUALITY

13. 11. 2015: Natáčení v areálu šlovického elektroskanzenu a v jeho okolí

V polovině listopadu proběhlo v areálu elektroskanzenu Čechův mlýn i v jeho okolí natáčení za pomoci dronu, realizované firmou Nad.cz, a vzešla z něj tato videovizitka šlovické technické památky:

27. 8. 2013: Rod Čechů v knize o historických osobnostech mikroregionu Balkán

Obálka knihy V uplynulých dnech vyšla kniha regionálního publicisty Romana Hartla s názvem Král pěvců Karel Burian a dalších 80 historických osobností městysů a obcí mikroregionu Balkán, která obsahuje také kapitolu věnovanou mlynářskému rodu Čechů (s. 99–108). Autor v ní čtenáře seznamuje se šlovickým mlynářem Václavem Čechem (1866–1931), který v druhém desetiletí 20. století vybudoval ve Šlovicích malou vodní elektrárnu a ve Slabcích elektrický válcový mlýn, a s jeho pěti dětmi. Z nich zanechal v dějinách regionu nejhlubší stopu slabecký mlynář Josef Čech (1898–1983), jehož zásluhy o obživu obyvatelstva v těžkých časech druhé světové války připomíná pamětní deska, která je na budově mlýna k vidění dodnes. Publikaci, jež je vybavena poznámkovým aparátem a černobílou obrazovou přílohou, lze za 299 Kč zakoupit na obecních úřadech členských obcí mikroregionu Balkán a rovněž v Knihkupectví M&K na Husově náměstí v Rakovníku.

21. 7. 2013: Zemřel Jindřich Kolben, vnuk zakladatele ČKD

V neděli 21. 7. 2013 tento svět ve věku nedožitých 87 let navždy opustil Ing. Jindřich Kolben, CSc., vnuk slavného českého elektrotechnika a zakladatele firmy ČKD Emila Kolbena. Jako malý chlapec přežil Jindřich – na rozdíl od svého otce Hanuše a děda Emila – pobyt v koncentračních táborech Terezín, Osvětim a Blechhammer. Při pochodu smrti do Buchenwaldu se Jindřichovi podařilo uprchnout na Slovensko a tam vstoupil do Československé armády. Po demobilizaci se vrátil do Prahy a vystudoval zde Fakultu strojního a elektrotechnického inženýrství ČVUT. Přes dramatické osudy a četné překážky ve studiu i v zaměstnání, kterým musel v poválečném období čelit, se dokázal stát vynikajícím odborníkem v oboru konstrukce letadlových motorů a důstojně tak pokračovat v rodinné tradici. V roce 1953 se oženil s Andrée Havlíkovou, s níž má dceru Renatu (* 1960) a syna Martina (* 1964). Po okupaci Československa v srpnu 1968 Kolbenova rodina odešla do Vídně a později do Mnichova, kde žije dosud. V roce 2006 bylo Ing. Jindřichu Kolbenovi uděleno čestné občanství Prahy 9 – Vysočan a v září loňského roku mu Asociace strojních inženýrů ČR u příležitosti oslav 150. výročí narození jeho děda E. Kolbena, které se konaly ve šlovickém elektroskanzenu, udělila medaili Leonarda da Vinci za celoživotní inženýrské dílo. Pochován byl 29. 7. 2013 na mnichovském hřbitově Westfriedhof. Čest jeho památce!

3. 6. 2013: Čechův mlýn zasáhla povodeň

Červnové povodně, které postihly většinu krajů České republiky, se bohužel nevyhnuly ani šlovickému elektroskanzenu. Rozvodněná Berounka zatopila celý areál mlýna, nejhůře dopadlo soukromé muzeum umístěné v bývalé mlýnici. Současný majitel mlýna Ing. Petr Čech se s velkou vodou musel potýkat již potřetí. „Člověk už je z toho vyčerpaný. Tak hrozné jako tisíciletá voda v roce 2002 to sice nebylo, ale i tak jsou škody veliké. Zatopené byly všechny budovy včetně bytu,“ uvedl Petr Čech. Na likvidaci vzniklých škod můžete přispět částkou dle vlastního uvážení na účet č. 7772170407/0100. V případě zájmu pomoci jinak než finančně prosím kontaktujte majitele na tel. č. 604 754 449, případně využijte kontaktní formulář.

29. 5. 2013: Dokončeno částečné restaurování šlovické Francisovy turbíny

Logo Středočeského kraje Ve dnech 21. 4. 2013 – 29. 5. 2013 bylo v rámci projektu Elektroskanzen – restaurování technických prvků kulturní památky realizováno částečné restaurování Francisovy turbíny, vycházející z finančních možností a odvíjející se z výše přidělené dotace 20 000 Kč. Projekt byl podpořen z poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci tematického zadání „Podpora hejtmana“.

8. 9. 2012: Oslava 150. výročí narození Emila Kolbena

V sobotu 8. září 2012 se ve šlovickém elektroskanzenu za účasti zástupců vědeckých, vysokoškolských i průmyslových institucí uskutečnila oslava 150. výročí narození slavného českého elektrotechnika Emila Kolbena. Na oslavu, která proběhla pod záštitou senátora a náměstka hejtmanky Středočeského kraje PhDr. Marcela Chládka, MBA, a jíž se zúčastnil také vnuk Emila Kolbena Jindřich Kolben, navázala mezinárodní vědecká konference „Fenomén Českomoravská Kolben-Daněk – Emil Kolben (1862–1943) a jeho doba“, kterou ve dnech 3.–4. října uspořádalo Národní technické muzeum v Praze ve spolupráci s Regionálním muzeem a galerií Křivoklátska, ČVUT a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. CELÝ ČLÁNEK

20. 8. 2012: Dokončeno restaurování synchronního generátoru vystaveného v elektroskanzenu

Logo Středočeského kraje Ve dnech 6. 4. 2012 – 20. 8. 2012 bylo v rámci projektu Elektroskanzen – restaurování technických prvků kulturní památky realizováno restaurování synchronního vícepólového alternátoru. Projekt byl podpořen z poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci tematického zadání „Podpora hejtmana“. Projekt byl ukončen před konáním oslav v Elektroskanzenu Šlovice dne 8. 9. 2012 na počest 150. výročí narození Emila Kolbena.

30. 7. 2011: Petr Čech o aktuálním dění kolem elektroskanzenu

Celou zimní sezonu probíhaly ve skanzenu intenzivní práce na stavební obnově původního vzhledu prostor skanzenu a na historické obnově všech exponátů, které byly doplněny dalšími vzácnými exponáty, např. starobylým regulátorem turbíny od firmy Voith. Skanzen dále obohatily nové texty, schémata a videokazety poskytnuté prof. Ing. Danielem Mayerem, DrSc., z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Jako příklad bych uvedl zjištění, že alternátor zde ve skanzenu je totožný s památným alternátorem, který roku 1891 v Laufenu vyrobil elelektrický proud pro světovou výstavu ve Frankfurtu, vzdáleném 150 km, a to s minimální ztrátou. Byl to první přenos elektrického proudu na tak velkou vzdálenost v historii. To rozhodlo, že od této doby se přestal vyrábět ve velkém stejnosměrný elektrický proud a nahradil ho proud střídavý, což platí do dnešního dne. Vyobrazení řezu tímto památným alternátorem, který je vystaven v Deutsches Museum v Mnichově, je novou součástí naší expozice. Dalším příkladem je starobylý budič zde ve skanzenu. Jeho koncentrické bubnové vinutí je první nejefektivnější v historii, které se používá do dnešního dne. Totéž platí o výše uvedeném alternátoru, jehož přesnou zmenšenou kopií jsou dnešní alternátory u všech automobilů na celém světě. Hodně si slibuji také od návštěvy zástupkyně ČEZu, která se dostaví v úterý 2. srpna. Budeme totiž jednat o spolupráci na využití skanzenu pro výuku na středních školách a o dalších aktivitách. — PETR ČECH

22.–24. 10. 2010: Šlovice hostitelem konference provozovatelů MVE v ČR

„22. až 24. října se v hotelu nad údolím nad naším mlýnem konala konference našeho republikového svazu provozovatelů malých vodních elektráren v ČR. Pátek byl do 19. hod. určen na návštěvu elektroskanzenu a současného zařízení elektrárny u nás. Bylo to náročné i bezvadné. 80 lidí jsme potěšili nejen prohlídkou obou výstavních prostor a elektrárny, ale i tradičním českým pohoštěním. 300 posvícenských koláčků nabízelo 8 žen v krásných národních krojích. Na prvním místě byla poctěna památka našeho i světového elektrotechnického velikána pana Emila Kolbena a jeho rodiny,“ vylíčil Petr Čech.

16. 10. 2010: Nově opravená účelová komunikace ve Šlovicích slavnostně otevřena

Za účasti hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha, jeho náměstka PhDr. Marcela Chládka, MBA, starostů okolních obcí i tisku byla v sobotu 16. října slavnostně otevřena nově opravená silnice pod Šlovicemi, která vede až k elektroskanzenu a do chatové oblasti u řeky Berounky. Příspěvek na renovaci dostala obec Hřebečníky od Krajského úřadu Středočeského kraje. Slavnostní akt byl doplněn prohlídkou elektroskanzenu a pohoštěním, které bylo návštěvníkům poskytnuto ve spolupráci s firmou Froněk, jež opravu komunikace prováděla.

3. 8. 2010: Web šlovického elektroskanzenu má novou doménu

Po dohodě s majitelem objektu byla webová prezentace elektroskanzenu ve Šlovicích přesunuta z adresy www.mlynamveslovice.ic.cz na reprezentativnější, přehlednější a snáze zapamatovatelnou adresu www.elektroskanzen-slovice.cz. Ze staré adresy budete na tuto novou samozřejmě okamžitě automaticky přesměrováni.

29. 6. 2010: Elektroskanzen Šlovice – jeden ze sedmi divů Rakovnicka?

Regionální týdeník Raport vyhlásil prázdninovou anketu, ve které jeho čtenáři vyberou největší symboly rakovnického okresu. „Každý region má svoje přírodní krásy, památky, osobnosti a fenomény, které jsou pro něj charakteristické. Zajímá nás, co se pod pojmem Rakovnicko vybaví vám. Po vzoru ankety Sedm divů Česka pomozte vybrat sedm divů rakovnického regionu. Anketa probíhá do 31. srpna,“ píše se na internetových stránkách týdeníku. V kategorii památek a pamětihodností je navržen také šlovický elektroskanzen. Více o nominovaných regionálních fenoménech se můžete dočíst v tomto přehledu. Hlasování probíhá na internetových stránkách týdeníku. Vybrat lze sedm ze všech nabízených kandidátů, hlasovat můžete pouze jednou.

17. 5. 2010: Studie o šlovickém elektroskanzenu oceněna Učenou společností ČR

David Kozler, devatenáctiletý student rakovnického Gymnázia Zikmunda Wintra a webmaster těchto internetových stránek, převzal na XVI. valném shromáždění Učené společnosti České republiky, o. s., v prostorách Velké auly pražského Karolina Cenu Učené společnosti ČR za výjimečné vědecké aktivity středoškolských studentů pro rok 2010. Ocenění, které získal především za svou práci Elektroskanzen Čechův mlýn na Berounce, mu předala prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., předsedkyně Učené společnosti.

16. 5. 2010: Vernisáž výstavy o rodu Kolbenů v Čechově mlýně

Výstava Příběh rodiny Kolbenů, která se do areálu šlovického elektroskanzenu přestěhovala z pražské Galerie Roberta Guttmanna, na sedmi panelech v češtině a angličtině představuje především život a dílo slavného českého průmyslníka Emila Kolbena (1862–1943). Tento elektrochtechnik, podnikatel a vynálezce stál u zrodu firmy, která se později proslavila pod názvem Českomoravská Kolben-Daněk. Na malé slavnosti spojené s vernisáží výstavy byl za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR přítomen Rostislav Hošek, dostavili se také potomci majitelů několika mlýnů na Křivoklátsku. Výstava zůstane v Čechově mlýně nastálo.

24. 4. 2010: Rakovnický okrašlovací spolek navštívil elektroskanzen

V rámci oslav Dne Země navštívil Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny města Rakovníka ekologické vodní dílo ve Šlovicích. Prohlídka elektroskanzenu byla spojena s vycházkou kolem řeky Berounky.

28. 3. 2010: Čechův mlýn v televizi a rozhlase

V uplynulých měsících se šlovický elektroskanzen objevil hned v několika televizních a rozhlasových pořadech. Příslušné díly jsou dostupné on-line:

22. 2. 2010: Nová práce o šlovickém elektroskanzenu

V rámci SOČ (Středoškolská odborná činnost) vytvořil David Kozler, student maturitního ročníku rakovnického gymnázia a zároveň webmaster těchto internetových stránek, novou, přepracovanou a aktualizovanou verzi své studie Elektroskanzen Čechův mlýn na Berounce. Tato práce nejen seznamuje čtenáře s dějinami mlynářského řemesla a s historií i současností mlýna a malé vodní elektrárny ve Šlovicích, nýbrž je také nechává nahlédnout do historie mlynářského rodu Čechů a představuje jim životní osudy současného majitele vodního díla, Ing. Petra Čecha. Studii, jejíž součástí je rovněž bohatá obrazová příloha, si zájemci mohou stáhnout na stránce O webmasterovi & ke stažení a odkazy.

3. 11. 2009: Mlýn a malá vodní elektrárna ve Šlovicích prohlášena za kulturní památku ČR

Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče prohlásilo celý objekt bývalého mlýna a v současnosti provozované MVE za kulturní památku, a to včetně technologického vybavení – dvoudobého naftového motoru značky Škoda, synchronního generátoru značky Siemens a technologického vybavení strojovny. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech, v odůvodnění svého aktualizovaného návrhu na prohlášení objektu za kulturní památku mimo jiné uvedl: „Mlýn s vodní elektrárnou (...) představuje stále unikátní technickou i historickou památku z doby rané elektrifikace českého venkova. (...) Malá vodní elektrárna je dokladem zachovaného technologického toku výroby elektrické energie včetně autentického a unikátního technologického vybavení.“ Kopii rozhodnutí Ministerstva kultury ČR si můžete stáhnout na stránce O webmasterovi & ke stažení a odkazy.

26. 9. 2009: Slavnost ve Slabcích

Ing. Petr Čech, majitel šlovického elektroskanzenu a odnedávna také mlýna ve Slabcích, uspořádal u příležitosti 90. výročí zahájení provozu slabeckého mlýna na elektrický pohon v areálu tohoto objektu malou slavnost. Pozvání přijala řada významných hostů, např. senátor PhDr. Marcel Chládek, MBA, starosta městyse Slabce Ing. Filip Celba nebo starosta města Rakovník Ing. Zdeněk Nejdl. Na akci nechyběli ani vyučující z pražského ČVUT prof. PhDr. Marcela Efmetová, CSc., a Ing. Jan Mikeš, autoři knihy Elektřina na dlani, místní občané či lidé z okolních vesnic. Kultuní doprovod zajistila lidová krojovaná muzika. Na setkání, kterého se zúčastnilo více než 150 návštěvníků, navázala prohlídka elektroskanzenu ve Šlovicích. CELÝ ČLÁNEK

30. 6. 2009: Stránky www.mlynamveslovice.ic.cz jedním z vítězů soutěže Má vlast v srdci Evropy

Posledního červnového dne se v sále Konírna Nostického paláce, hlavního sídla Ministerstva kultury ČR, konalo slavnostní vyhlášení výsledků 3. ročníku celostátní soutěže Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň. Zřízení internetových stránek www.mlynamveslovice.ic.cz, informujících širokou veřejnost o unikátní technické památce na Berounce, bylo vyhodnoceno jako vítězný projekt v kategorii B4 a jejich autor, David Kozler, se stal rovněž absolutním vítězem své kategorie.

5. 6. 2009: Studie o šlovickém elektroskanzenu oceněna Akademií věd ČR

Práce Elektroskanzen Čechův mlýn na Berounce byla v 5. ročníku českého kola evropské historické soutěže EUSTORY vyhodnocena jako jedna z 10 vítězných a její autor, David Kozler, převzal v hlavní budově Akademie věd ČR, v. v. i., ocenění z rukou prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., dr. h. c. mult., čestného předsedy Akademie věd ČR, a Mgr. Ilony Pařízkové, předsedkyně výboru EUSTORY ČR. CELÝ ČLÁNEK

23. 5. 2009: Velké setkání v Čechově mlýně

V Čechově mlýně se uskutečnilo setkání majitelů a provozovatelů mlýnů a malých vodních elektráren ze střední a horní Berounky. Šlovický mlýn navštívili i autoři knihy Elektřina na dlani, prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., a Ing. Jan Mikeš z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Setkání, které se konalo téměř na den přesně rok po otevření elektroskanzenu pro odbornou veřejnost, se zúčastnil také Ing. Zdeněk Nejdl, starosta města Rakovníka, a slabecký starosta Ing. Filip Celba. Nechyběl ani František Beneš, který pomáhá s údržbou elektroskanzenu, nebo Ing. Tomáš Kapsa, vedoucí oddělení památkové péče Městského úřadu Rakovník. Ing. Čech všechny přítomné zavedl do soukromého muzea, zavzpomínal a pobavil hosty svými historkami. Rovněž oznámil, že od potomků svého strýce odkoupil mlýn ve Slabcích, který byl na prodej. Tento mlýn, jenž měl jako první v republice (od roku 1919) elektrický pohon, tak zůstal ve vlastnictví rodu. V současné době probíhá jeho rekonstrukce.

3. 4. 2009: Elektroskanzen ve Šlovicích navštívili pracovníci Národního technického muzea

Národní technické muzeum vyslalo své zástupce na prohlídku unikátního elektroskanzenu na Berounce. Šlovickou technickou památku tak navšívil Radko Kynčl, vedoucí oddělení strojírenství, spotřebního průmyslu a polygrafie, a Mgr. Pavel Pitrák, vedoucí oddělení elektrotechniky, informatiky a akustiky. Prohlídky se zúčastnil také energetik a projektant Václav Zeman.

31. 3. 2009: Petr Čech pokřtil knihu o kraji Oty Pavla

Posledního březnového dne se v sále dr. Spalové v Muzeu T. G. M. Rakovník konal vzpomínkový večer věnovaný Otovi Pavlovi, spisovateli, který ve svých autobiograficky laděných dílech popisoval krásu přírody v okolí řeky Berounky. Při této příležitosti se jednak promítal krátký hraný dokument nazvaný Hrdinové posledního ráje Oty Pavla, jednak byla pokřtěna knížka Toulky v nalezeném čase, jejíž autorkou je Jaroslava Pechová. Mezi kmotry této básnické sbírky, v níž se autorka vyznala z lásky k řece, u které prožila krásné dětství a mládí a ke které se ráda vrací, a to nejen v myšlenkách, patřil i Hugo Pavel, bratr slavného spisovatele, a Ing. Petr Čech, majitel šlovického elektroskanzenu. Právě šlovickému mlýnu je věnována jedna z básniček v nové sbírce, jejíž nedílnou součástí jsou zdařilé fotografie Milana Richtermoce.

13. 12. 2008: Elektroskanzen ve Šlovicích navštívili zástupci pražského ČVUT

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze vyslala své zástupce na prohlídku unikátní technické památky na břehu řeky Berounky. Elektroskanzen navštívila asi 25členná skupina v čele s prof. Ing. Josefem Tlustým, CSc., vedoucím Katedry elektroenergetiky na jmenované fakultě. Mezi návštěvníky nechyběli ani odborní asistenti působící na téže katedře, jmenovitě Ing. Jan Švec a Ing. Tomáš Sýkora, další doktorandi a studenti. Majitel objektu, Ing. Petr Čech, hosty provedl a poskytl jim odborný výklad. Na všechny hosty, a zvláště na studenty udělala tato návštěva velký dojem.

26. 9. 2008: Šlovická technická památka v Registru průmyslového dědictví

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze zařadilo mlýn a malou vodní elektrárnu ve Šlovicích do databáze objektů on-line Registru průmyslového dědictví. K prohlédnutí záznamu v Registru je nutné se zaregistrovat.

2. 7. 2008: www.mlynamveslovice.ic.cz v katalogu www stránek také na serveru Centrum.cz

Administrační tým serveru Centrum.cz zařadil tento web do sekce Věda a technika – Energetika – Alternativní zdroje energie svého katalogu firem a www stránek.

28. 5. 2008: Web o šlovické památce v katalogu www odkazů na serveru Seznam.cz

Pracovníci „týmu oddělení katalogu www odkazů“ na serveru Seznam.cz schválili zařazení stránek www.mlynamveslovice.ic.cz do tohoto katalogu. Odkaz najdete v sekci Věda a technika – Technika – Energetika – Vodní elektrárny.

27. 5. 2008: Muzeum počátků „doby elektrické“ otevřeno pro odbornou veřejnost

Ing. Petr Čech, majitel mlýna a malé vodní elektrárny ve Šlovicích, slavnostně otevřel nové soukromé muzeum počátků „doby elektrické“ („elektroskanzen“) pro odbornou veřejnost. Expozice, která se nachází v bývalé mlýnici, bude návštěvníkům z řad široké veřejnosti přístupná pravděpodobně od roku 2010. V současné době je prohlídka možná po předchozí telefonické domluvě. Fotografie ze slavnostního otevření si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

21. 4. 2008: Mlýn a MVE ve Šlovicích navržena na prohlášení za technickou kulturní památku

Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Městského úřadu Rakovník (vyřizoval Ing. Tomáš Kapsa, vedoucí oddělení památkové péče) podal na Ministerstvo kultury ČR návrh na prohlášení mlýna a malé vodní elektrárny ve Šlovicích za technickou kulturní památku. K návrhu byla připojena také práce Davida Kozlera obsahující popis objektu i strojního zařízení. Záměr podat návrh na zápis objektu na seznam technických památek byl již dříve projednán s jeho vlastníkem, Ing. Petrem Čechem. Ten podání návrhu vítá. Příslušné dokumenty – návrh na prohlášení objektu za technickou památku i prohlášení vlastníka nemovitosti – si můžete stáhnout na stránce O webmasterovi & ke stažení a odkazy.

7. 4. 2008: Vznikající muzeum ve Šlovicích navštívily dvě třídy rakovnického gymnázia

Studenti ze tříd O7 (septima) a C2A Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku přijeli se svým pedagogickým doprovodem, PaedDr. Jitkou Knorovou, Mgr. Janou Sukovou a Mgr. Markétou Syrovátkovou, na exkurzi do vznikajícího muzea počátků „doby elektrické“ u nás. Zážitky studentů z exkurze vylíčila ve svém článku Simona Rohlová. CELÝ ČLÁNEK

11. 1. 2008: Webové stránky mlýna a malé vodní elektrárny ve Šlovicích uvedeny do provozu

Tyto internetové stránky, které jako vůbec první seznamují čtenáře s historií i současností Čechova mlýna, unikátního vodního díla na Berounce, byly spuštěny na serveru Internet Centrum (IC.cz), jenž se zabývá výhradně webhostingem zdarma a který webmasterům poskytuje 250 MB prostoru a podporu všech moderních webových technologií. Stránky, jejichž správcem je David Kozler, vám – kromě výše zmíněného – budou přinášet také nové informace týkající se objektu, odkazy na internetové verze novinových a časopiseckých článků a aktuální fotografie. Své komentáře a nápady můžete psát do návštěvní knihy.


Tento článek byl vytištěn z internetových stránek Elektroskanzenu Čechův mlýn ve Šlovicích, http://www.elektroskanzen-slovice.cz.
© David Kozler, 2008–2012