Mühle und Kleinwasserkraftwerk in Šlovice


Čeština Deutsch Diese Webseite zu den Favoriten / zu den Lesezeichen hinzufügen Die Seite des Elektro-Skanzen Šlovice bei Facebook besuchen Diese Seite drucken

VERWENDETE QUELLEN

Institutionen und Quellen
Archiv der Mühle und des Elektrizitätswerkes Šlovice (im persönlichen Eigentum von Dipl. Ing. Petr Čech)
Katasteramt Rakovník, Kartenblatt ZS-IV-17-14
Stadtamt Rakovník, Dezernat Bildung, Denkmalpflege, Kultur, Sport und Fremdenverkehr (Dipl. Ing. Tomáš Kapsa, Dipl. Ing. Marie Polcarová)
Kultusministerium der Tschechischen Republik – Entscheidung vom z 3. 11. 2009, Akten-Nr. MK 9845/2009 OPP
Museum T. G. M. Rakovník (Mgr. František Povolný)
Staatlicher Bezirksarchiv Rakovník (Mgr. Renata Mayerová) Verbund der Städte und Gemeinden der Rakovník-Gegend (Roman Hartl) – „Turistická mapa Rakovnicko“ („Touristik-Karte der Rakovník-Gegend“) (2006)

Regionale Presse
Bibliografie von Tomáš Bednařík
 1. Z dějin mlynářského řemesla 1. část. Raport, 25. 7. 2006, roč. 16, č. 30, s. 7
 2. Z dějin mlynářského řemesla 2. část. Raport, 1. 8. 2006, roč. 16, č. 31, s. 7
 3. Z dějin mlynářského řemesla 3. část. Raport, 8. 8. 2006, roč. 16, č. 32, s. 7
 4. Z dějin mlynářského řemesla 4. část. Raport, 15. 8. 2006, roč. 16, č. 33, s. 7
 5. Z dějin mlynářského řemesla 5. část. Raport, 22. 8. 2006, roč. 16, č. 34, s. 7
Bibliografie von Jana Elznicová
 1. Šlovická vodní elektrárna šetří životní prostředí. Rakovnický deník, 2. 9. 2003, s. 18
 2. K řece se vrací celý život. Rakovnický deník, 7. 1. 2004
 3. Šlovický mlýn skrývá technické unikáty. Rakovnický deník, 11. 4. 2005, s. 3
 4. Ve Šlovicích by se měly začít vyrábět preparáty pomáhající lidem i budovám. Rakovnický deník, 16. 5. 2006
 5. HARTLOVÁ, Markéta. Pan otec Čech pozval do mlýna kolegy. Raport, 2. 6. 2009, roč. 19, č. 22, s. 3
 6. KONVALINKOVÁ, Dana. Mlýn ve Šlovicích u řeky vlastní jednu z nejstarších elektráren v republice. Rakovnický deník, 27. 10. 2000, s. 5
Bibliografie von David Kozler
 1. Historie mlýnů na Rakovnicku: Čechův mlýn: 1. část. Raport, 24. 10. 2006, roč. 16, č. 43, s. 7
 2. Historie mlýnů na Rakovnicku: Čechův mlýn: 2. část. Raport, 31. 10. 2006, roč. 16, č. 44, s. 7
 3. SOBÍNOVÁ, Karla. Jak si lidé zase našli cestu k černé Berounce. Rozvoj, 26. 4. 1990, roč. 29, č. 17
Bibliografie von Jan Švácha
 1. Vesnice podle abecedy: Šlovice – historie. Raport, 5. 11. 1996, roč. 6, č. 45, s. 7
 2. Vesnice podle abecedy: Šlovice – historie, pokračování. Raport, 12. 11. 1996, roč. 6, č. 46, s. 7
 3. Vesnice podle abecedy: Šlovice – současnost. Raport, 19. 11. 1996, roč. 6, č. 47, s. 7

Literatur
 1. BEDNÁŘ, Josef. Malé vodní elektrárny 2: turbíny. 1. vyd. Praha: SNTL, 1989
 2. BEDNAŘÍK, Tomáš. Kniha pověstí z Rakovnicka, Novostrašecka, Křivoklátska, Poddžbánska, Jesenicka a Čistecka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1998, s. 126
 3. BIEGEL, Richard – ČECH, Jaroslav – ČERNÝ, Jan et al. Kniha o Rakovníku. 1. vyd. Rakovník: Rabasova galerie, 2002, s. 22–23
 4. HLUŠIČKOVÁ, Hana et al. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: II. díl, H–O. 1. vyd. Praha: Libri, 2002, s. 95–96
 5. HLUŠIČKOVÁ, Hana et al. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: IV. díl, Š–Ž. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, s. 17–18
 6. KOČKA, Václav. Dějiny Rakovnicka. Rakovník: Agroscience, 2009, s. 101, 109, 113, 245, 247, 438, 556, 558, 563–568
 7. KVÍTEK, Martin. Průkopníci vědy a techniky v českých zemích. 1. vyd. Praha: Fragment, 1994, s. 40
 8. PAŽOUT, František. Malé vodní elektrárny 1: ekonomika – předpisy. 1. vyd. Praha: SNTL, 1987, s. 9, 15, 25

Internetseiten
 1. http://mve.energetika.cz
 2. http://www.balkan-obce.cz (neue, inhaltlich jedoch eingeschränkte Webseiten finden sich unter http://www.mikroregion.net/balkan)
 3. http://www.rakovnicko.info

JavaScript und Grafik
Simple Drop-Down Menu (Konstantin Jagello, http://javascript-array.com)
Free Printer Icon (Nikolai Bird, http://www.webdesign-guru.co.uk/icon)


Tento článek byl vytištěn z internetových stránek mlýna a malé vodní elektrárny ve Šlovicích, http://www.elektroskanzen-slovice.cz.
© David Kozler, 2008–2010