Elektroskanzen Čechův mlýn ve Šlovicích


Čeština Dieser Artikel ist auf Deutsch nicht verfügbar Přidat tuto stránku k oblíbeným / do záložek Navštívit stránku Elektroskanzenu Šlovice na Facebooku Vytisknout tuto stránku

STUDIE O ŠLOVICKÉM ELEKTROSKANZENU OCENĚNA AKADEMIÍ VĚD ČR

Práce Elektroskanzen Čechův mlýn na Berounce byla v 5. ročníku českého kola evropské historické soutěže EUSTORY vyhodnocena jako jedna z 10 vítězných a její autor, David Kozler, převzal v hlavní budově Akademie věd ČR, v. v. i., ocenění z rukou prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., dr. h. c. mult., čestného předsedy Akademie věd ČR, a Mgr. Ilony Pařízkové, předsedkyně výboru EUSTORY ČR.


Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i., ve spolupráci s Asociací učitelů dějepisu ČR a za podpory Körberovy nadace zorganizoval již 5. ročník českého kola dějepisné soutěže s názvem EUSTORY, určené pro studenty středních škol. Téma letošního ročníku znělo: „Zastavený čas. Příběh fotografie.“ Do soutěže přišlo celkem 65 prací, na nichž se podílelo téměř 90 studentů z celé České republiky. V projektu EUSTORY, jehož cílem je vzbudit zájem mladých lidí o historii a její studium a jejich vlastním bádáním tak přispívat k pochopení dějinných souvislostí, a tím i vlastní minulosti, jsou sdruženy partnerské organizace z 22 evropských zemí.

Pátého ročníku se zúčastnil také David Kozler, student Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku a zároveň webmaster těchto internetových stránek, a to svojí studií nazvanou Elektroskanzen Čechův mlýn na Berounce. Tato práce byla vyhodnocena jako jedna z deseti vítězných – získala 7. místo – a její autor 5. června 2009 převzal v hlavní budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze ocenění z rukou prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., dr. h. c. mult., čestného předsedy Akademie věd ČR, a Mgr. Ilony Pařízkové, předsedkyně výboru EUSTORY ČR. Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se zúčastnil také doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc., zástupce ředitele Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., a PhDr. Vojtech Čelko, výzkumný pracovník Ústavu pro soudobé dějiny a koordinátor českého kola soutěže. Ukázka úspěšné práce bude publikována ve sborníku vítězných prací z letošního ročníku soutěže a přispěje tak k další propagaci šlovické technické památky.

Hlavní budova Akademie věd ČR, v. v. i., kde se slavnostní vyhlášení konalo Obr. 1: Hlavní budova Akademie věd ČR, v. v. i., kde se slavnostní vyhlášení konalo Pohled do auditoria Obr. 3: Pohled do auditoria
Zleva: Ivan Šedivý, Jiří Kocian, Vojtech Čelko, Ilona Pařízková a Rudolf Zahradník Obr. 2: Zleva: Ivan Šedivý, Jiří Kocian, Vojtech Čelko, Ilona Pařízková a Rudolf Zahradník Profesor Rudolf Zahradník Obr. 4: Profesor Rudolf Zahradník
Prof. Zahradník gratuluje Davidu Kozlerovi
Obr. 5: Prof. Zahradník gratuluje Davidu Kozlerovi

Zdroje fotografií:
obr. 2: http://abicko.avcr.cz/miranda2/export/sites/abicko.avcr.cz/cs/sys/galerie-obrazky/obrazky-novinky/_MG_8995.jpg
obr. 3: http://abicko.avcr.cz/miranda2/export/sites/abicko.avcr.cz/cs/sys/galerie-obrazky/obrazky-novinky/_MG_8996.jpg
obr. 4: http://abicko.avcr.cz/miranda2/export/sites/abicko.avcr.cz/cs/sys/galerie-obrazky/obrazky-novinky/_MG_9020.jpg
obr. 5: http://www.usd.cas.cz/wp-content/uploads/2009/06/09web1.jpg


Tento článek byl vytištěn z internetových stránek Elektroskanzenu Čechův mlýn ve Šlovicích, http://www.elektroskanzen-slovice.cz.
© David Kozler, 2008–2012