Elektroskanzen Čechův mlýn ve Šlovicích


Čeština Dieser Artikel ist auf Deutsch nicht verfügbar Přidat tuto stránku k oblíbeným / do záložek Navštívit stránku Elektroskanzenu Šlovice na Facebooku Vytisknout tuto stránku

EXKURZE DO ČECHOVA MLÝNA

Studenti ze tříd O7 (septima) a C2A Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku přijeli se svým pedagogickým doprovodem, PaedDr. Jitkou Knorovou, Mgr. Janou Sukovou a Mgr. Markétou Syrovátkovou, na exkurzi do vznikajícího muzea počátků „doby elektrické“ u nás. Zážitky studentů z exkurze vylíčila ve svém článku Simona Rohlová.


I přes deštivé počasí, které 7. dubna 2008 panovalo, přivítal Ing. Petr Čech, současný majitel vodní elektrárny, třídu O7 a C2A ve svém stavení s úsměvem. Vodní elektrárna se nachází na břehu řeky Berounky, nedaleko obce Šlovice. Přijeli jsme s poznatky z hodin fyziky a všem se nám dostalo příležitosti vidět malou vodní elektrárnu v provozu.

Pan Petr Čech začal své vyprávění o vodní elektrárně historií celého vodního díla. Současná vodní elektrárna byla dříve vodním mlýnem. První zmínky o šlovickém mlýně pocházejí z 16. století, ale až od roku 1897 je mlýn – s výjimkou let 1956–1991, kdy byl objekt znárodněný – majetkem rodiny Čechovy. Na počátku 20. století tehdejší majitel upravil mlýn na vodní elektrárnu.

Stáli jsme v blízkosti strojního zařízení, kterým dříve byly dvě Francisovy turbíny, naftový motor značky Škoda a synchronní generátor značky Siemens. Jedna z Francisových turbín byla po povodni v roce 2002 nahrazena modernější, Kaplanovou. Obě turbíny v současnosti pracují s asynchronními generátory. Samotným vstupem do strojovny jsme si uvědomili sílu energie, kterou turbíny prostřednictvím zmíněných alternátorů vyrábějí. Všichni jsme si se zájmem prohlédli pracovní prostory a každý si v paměti odnášel ten svůj kousek vodní elektrárny.

Z vyprávění pana Čecha bylo zřetelné nadšení a úcta k práci, kterou rod Čechů na Berounce již po století vykonává. Pan Čech by tento elektroskanzen počátků doby elektrické rád zachoval jako odkaz do budoucnosti pro další generace.

Simona Rohlová (upravil a doplnil David Kozler)

Studenti rakovnického gymnázia na exkurzi do Čechova mlýna Vyučující z rakovnického gymnázia (zleva PaedDr. J. Knorová, Mgr. J. Suková a Mgr. M. Syrovátková) a Ing. Čech ve vznikajícím muzeu Ing. Petr Čech při výkladu pro studenty ve strojovně MVE
Prohlídka interiéru vodního díla Ing. Petr Čech při výkladu pro studenty ve strojovně MVE Majitel objektu je ochoten zodpovědět každou otázku
Septimáni a studenti druhého ročníku rakovnického gymnázia v závěru exkurze


Tento článek byl vytištěn z internetových stránek Elektroskanzenu Čechův mlýn ve Šlovicích, http://www.elektroskanzen-slovice.cz.
© David Kozler, 2008–2012