Elektroskanzen Čechův mlýn ve Šlovicích


Čeština Dieser Artikel ist auf Deutsch nicht verfügbar Přidat tuto stránku k oblíbeným / do záložek Navštívit stránku Elektroskanzenu Šlovice na Facebooku Vytisknout tuto stránku

SLAVNOST VE SLABCÍCH

Ing. Petr Čech, majitel šlovického elektroskanzenu a odnedávna také mlýna ve Slabcích, uspořádal 26. 9. 2009 u příležitosti 90. výročí zahájení provozu slabeckého mlýna na elektrický pohon v areálu tohoto objektu malou slavnost. Pozvání přijala řada významných hostů, např. senátor PhDr. Marcel Chládek, MBA, starosta městyse Slabce Ing. Filip Celba nebo starosta města Rakovník Ing. Zdeněk Nejdl. Na akci nechyběli ani vyučující z pražského ČVUT prof. PhDr. Marcela Efmetová, CSc., a Ing. Jan Mikeš, autoři knihy Elektřina na dlani, místní občané či lidé z okolních vesnic. Kultuní doprovod zajistila lidová krojovaná muzika. Na setkání, kterého se zúčastnilo více než 150 návštěvníků, navázala prohlídka elektroskanzenu ve Šlovicích.


Na přání Ing. Čecha zde zveřejňujeme projev, který na slavnosti pronesl:


Vzácní hosté, národe český,


sešli jsme se zde na oslavu 90. výročí zahájení provozu prvního mlýna na elektrický pohon v ČSR a 100. výročí elektrárny ve Šlovicích. Spolu s 12km vedením vysokého napětí patřila tato soustava mezi první u nás i ve světě. „Doba elektrická“ posunula naši i světovou civilizaci nejvíce v historii lidstva. Bez ní by nebyla atomová energetika, elektronika, převážná část civilizačních vymožeností ani vyspělé zdravotnictví. První elektrická zařízení vynalezli a zavedli Američané a Středoevropané a mezi prvními byli naši elektrotechnici. Vždyť např. první největší osvětlení elektřinou na světě bylo patentováno a provedeno Edisonem a naším Křižíkem.

Aby ve století páry mohla být budována a propojena železniční síť, musel se uzákonit rozchod, tvar a nosnost kolejí. Aby ve století elektrického proudu mohla být budována a propojena síť elektrického vedení, musely se uzákonit parametry elektrického proudu. Koncem 19. století se došlo k tomu, že to bude střídavý vícefázový elektrický proud. Mezi prvními na světě to prosadil a v praxi ve firmě Oerlikon v Curychu a potom ve své firmě v Praze zavedl náš Emil Kolben. Roku 1900 spustil v Praze v Holešovicích první elektrárnu na střídavý elektrický proud. V celém Rakousku-Uhersku byly dvě, a to dokonce v té době největší. Parametry elektrického proudu měla tato elektrárna, tak jako další první elektrárny včetně šlovické i slabeckého mlýna včetně přenosové soustavy stejné. Dokonce přesně takové, které uzákonil u nás elektrizační zákon v červenci 1919 a v této době i ostatní vyspělé státy. V této podobě platí dodnes. Teprve potom nastal bouřlivý rozvoj energetiky. Roku 1919 bylo v ČSR 191,5 km vedení vysokého napětí. Potom tato délka se každým rokem zvětšovala. Roku 1923 již byla 31,5krát delší a roku 1938 mělo již 90 % našich obyvatel zaveden elektrický proud.

Kolben dodával své výrobky do celého světa. Roku 1902 dodal do Londýna stroje pro elektrárnu na střídavý dvoufázový elektrický proud. Jak vidíte, ani ve vyspělých státech nebyli tak předvídaví, jako díky Kolbenovi jsme byli u nás. Svoji chytrost uplatnili naši elektrotechnici ve vedení mezinárodních komisí, a zase to byli naši předkové, kteří spoluurčovali další vývoj světa.

Jsme tady, abychom zůstali věrni našim skvělým předkům. Jsme tady, abychom jejich skvělý odkaz nesli dál a vraceli se ve svých srdcích a myslích k tomu nejlepšímu, co náš národ dokázal, a to tak, jako se stále vracíme k odkazu Jana Husa na nedaleký Krakovec. Nechť nám to Slabce i Šlovice navždy připomínají.

Ženy oděné do lidových krojů rozdávaly koláčky Obr. 1: Ženy oděné do lidových krojů rozdávaly koláčky Pamětní deska na slabeckém mlýně Obr. 3: Pamětní deska na slabeckém mlýně
Senátor Chládek si s chutí zatančil Obr. 2: Senátor Chládek si s chutí zatančil Program pokračoval ve šlovickém elektroskanzenu Obr. 4: Program pokračoval ve šlovickém elektroskanzenu
Slabecký mlýn byl poté, co přešel do vlastnictví Ing. Čecha, opraven
Obr. 5: Slabecký mlýn byl poté, co přešel do vlastnictví Ing. Čecha, opraven – má novou fasádu, okna, okapy i střechu. V těchto dnech se dokončuje zadní stěna.

Další fotografie si můžete prohlédnout zde:


Tento článek byl vytištěn z internetových stránek Elektroskanzenu Čechův mlýn ve Šlovicích, http://www.elektroskanzen-slovice.cz.
© David Kozler, 2008–2012